אסיפות כלליות

קריטריונים להשתתפות באספות כלליות

דוח הצבעות באסיפות כלליות לתקופה 01.01.21-14.10.21

דוח הצבעות באסיפות כלליות
לתקופה 1.9.21-31.10.21

דוח הצבעות לתקופה
1.9-31.10.21

דוח הצבעות באסיפות כלליות לתקופה 1.11 - 31.12.21

נוהל השתתפות באסיפות כלליות קופות מפעליות - 04.05.02