תשואות

מסלול

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה - נובמבר 2023

תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת לשנה האחרונה (12/2022-11/2023) 2

תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת ל 3 השנים האחרונות. (12/2020-11/2023)

תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת ל 5 השנים האחרונות. (12/2018-11/2023)

מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות (בנקודות האחוז) (12/2018-11/2023)

מסלול כללי

9.58%

6.88%

3.75%

3.83%

0.33

מסלול אג"ח

2.90%

2.44%

0.41%

0.87%

0.22-

מסלול מנייתי

0.80%

-

-

-

-