תשואות

מסלול

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה - ספטמבר 2023

תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת לשנה האחרונה. (10/2022-09/2023)

תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת ל 3 השנים האחרונות. (10/2020-09/2023)

תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת ל 5 השנים האחרונות. (10/2018-09/2023)

מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות (בנקודות האחוז) (10/2018-09/2023)

מסלול כללי

7.61%

8.60%

4.18%

3.06%

0.27

מסלול אג"ח

1.78%

1.32%

0.24%

0.47

0.32-

מסלול מנייתי

1.05%-

-

-

-

-