תחומי הפעילות

החברה מנהלת בנאמנות את ק.ס.ם קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים (להלן “הקופה”).

החברה מנהלת את פעילות הקופה ללא מטרת רווח. החברה המנהלת גובה דמי ניהול מעמיתי הקופה בהתאם להוצאותיה בפועל. אין לחברה המנהלת תחום עיסוק אחר מעבר לאמור לעיל.