הורדת טפסים

דברי הסבר הצטרפות

בקשת הצטרפות

טופס העברה

הסבר העברה לקרן קסם

טופס העברה לקרן קסם

ביטול העברה

טופס מינוי מוטבים

דברי הסבר מינוי מוטבים

טופס מינוי מוטבים

בקשת הסרה מהממשק האינטרנטי

הורדת טפסים לשם הגשת בקשת הסרה מהממשק האינטרנטי יש למלא את הטופס באופן מלא וברור ולצרף לו העתק תעודת זהות את המסמכים יש לשלוח אל החברה: באמצעות הדואר לכתובת הבאה: ארלוזורוב 93 תל אביב 62098. באמצעות פקס שמספרו : 03-7163227 באמצעות דואר אלקטרוני: kesem10@bezeqint.net לטופס הסרה מהממשק האינטרנטי – לחץ כאן !

לטופס הסרה מהממשק האינטרנטי – לחץ כאן !

דברי הסבר הסרה מהממשק

טופס הסרה מהממשק

טופס עדכון פרטים אישיים

דברי הסבר עדכון פרטים

טופס עדכון פרטים

טופס בקשת משיכה

טופס בקשת למשיכת כספים מקרן השתלמות

טופס בקשה למשיכת כספי נפטר

טופס העברה בין מסלולים

דברי הסבר העברה בין מסלולים

טופס העברה בין מסלולים

טופס הלוואה

טופס בקשת הלוואה

טופס ייפוי כח

טופס ייפוי כח
פרטים אישיים