בעלי תפקידים בחברה

אסתר אדמון

CEO

מירי בן יהושע

מנהלת סיכונים

רו"ח ליאת גרוסגליק-אלדר

מבקרת פנים

רו"ח ליאת גרוסגליק-אלדר

ממונה על פניות הציבור

רו"ח ג'ורג' פאנוס

מנהל כספים

עו"ד ליאור כץ

יועץ משפטי

רו"ח אורי כורם

רו”ח מבקר

עו"ד ליאור כץ

ממונה ציות ואכיפה