דוחות רבעוניים לשנת 2016

דוח ביניים רבעון 1 2016

דוח ביניים רבעון 1 2016 חברה מנהלת

דוח דירקטוריון רבעון 1 2016 חברה מנהלת

דוח כספי קרן קסם רבעון 1 2016

מאזן רבעון 1 2016 חברה מנהלת

הצהרות דוח כספי רבעון 1 2016

דוח ביניים רבעון 2 2016

דוח ביניים רבעון 2 2016 חברה מנהלת

דוח כספי קרן קסם רבעון 2 2016

מאזן רבעון 2 2016 חברה מנהלת

דוח דירקטוריון רבעון 2 2016 חברה מנהלת

דוח דירקטוריון רבעון 3 2016

דוח כספי קרן קסם רבעון 3 2016

דוח כספי קרן קסם רבעון 4 2016

דוח כספי רבעון 4 2016 חברה מנהלת