דוחות רבעוניים לשנת 2019

חברה מנהלת- רבעון 1 2019

חברה מנהלת- רבעון 2 2019

חברה מנהלת- רבעון 4 2019

חברה מנהלת- רבעון 3 2019

קסם קרן השתלמות- רבעון 4 2019

קסם קרן השתלמות- רבעון 3 2019

קסם קרן השתלמות- רבעון 1 2019