חברי דירקטוריון

אסתר אדמון

יעקב לוי

חיים הופר

פנימית
חברת דירקטוריון
מנכ"לית החברה ומנהלת מוקד דגימות מעבדה מרחב דרום וסורוקה
תואר שני במדעי הרפואה בתחום ביוכימיה קלינית
פנימי
חבר דירקטוריון
מ"מ יו"ר הסתדרות ההנדסאים והטכנאים
תעודת הנדסאי
פנימי
חבר דירקטוריון
מנהל משאבי אנוש ומנהל כ"א בתשעה אגפים בחברת החשמל
תואר ראשון במנהל עסקים ותואר שני בהתנהלות ארגונית

יחיאל אהרון גנוד

יצחק שילון

דן הורנשטיין

נציג המדינה
חבר דירקטוריון
סגן יועץ משפטי בנושאי מדיניות במינהל הכנסות המדינה- משרד האוצר
תואר ראשון ושני במשפטים ותואר ראשון בחשבונאות
דירקטור חיצוני
חבר דירקטוריון
חבר בחבר הנאמנים של המסלול האקדמי במכללה למינהל
תואר ראשון במשפטים
דח"צ מטעם המדינה
פנימי
חבר דירקטוריון
יו"ר הסתדרות ההנדסאים והטכנאים
תואר ראשון בניהול

ד"ר יפעת אלקלעי

פנימית
חברת דירקטוריון
מנהלת המעבדה לאימונולוגיה קלינית, מנהלת המרכז לבדיקות מיוחדות, המרכז הרפואי איכילוב תל אביב.
תואר ראשון B.Sc ביולוגיה מאוניברסיטת ת"א, תואר שני M.Sc באימונולוגיה מאוניברסיטת ת"א, תואר שלישי P.hd במדעי הרפואה מאוניברסיטת ת"א
*הדירקטוריון מתכנס לפחות אחת לרבעון