מגבלת עמלת ניהול חיצוני

הקופההמסלולמגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2024
קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים

מסלול כללי0.15%
מסלול מניות0.10%
מסלול אג"ח0.05%
הקופההמסלולמגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2023
קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים

מסלול כללי0.15%
מסלול מניות0.10%
מסלול אג"ח0.05%