מגבלת עמלת ניהול חיצוני

הקופההמסלולמגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2023
קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגיםמסלול כללי0.15%
קרן השתלמות לביוכימיאים ומיקרובילוגיםמסלול מניות0.00%
קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגיםמסלול אג"ח0.1%