נושאי משרה בכירים

אסתר אדמון

מנכ”לית

מירי בן יהושע

מנהלת סיכונים

עו"ד ליאור כץ

יועץ משפטי

רו"ח ג'ורג' פאנוס

מנהל כספים

רו"ח אורי כורם

רו”ח מבקר

רו"ח ליאת גרוסגליק-אלדר

מבקרת פנים

עו"ד ליאור כץ

ממונה ציות ואכיפה