מירי בן יהושוע

מנהל סיכונים

עו"ד ליאור כץ

יועץ משפטי

רו"ח ג`ורג` פאנוס

מנהל כספים

אסתר אדמון

מנכ”ל

עו"ד ליאור כץ

ממונה ציות ואכיפה

רו"ח אלי להט

מבקר פנימי

אורי כורם

רו”ח מבקר