מסלול

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה - אוקטובר 2022

תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת לשנה האחרונה (11/2021-10/2022)

תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת ל 3 השנים האחרונות. (11/2019-10/2022)

תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת ל 5 השנים האחרונות. (11/2017-10/2022)

מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות (בנקודות האחוז) (11/2017-10/2022)

מסלול כללי

-8.67%

-7.93%

1.77%

2.49%

0.23

מסלול אג``ח

-4.61%

-4.40%

-0.68%

-

-

מסלול מנייתי

-

-

-

-

-