אסתר אדמון

יעקב לוי

חיים הופר

פנימית
חברת דירקטוריון
מנכ"ל הקרן ומנהלת מוקד דגימות מעבדה מרחב דרום וסורוקה
תואר שני במדעי הרפואה בתחום ביוכימיה קלינית
פנימי
חבר דירקטוריון
מ"מ יו"ר הסתדרות ההנדסאים והטכנאים
תעודת הנדסאי
פנימית
חברת דירקטוריון
מנהל משאבי אנוש ומנהל כ"א בתשעה אגפים בחברת החשמל
תואר ראשון במנהל עסקים ותואר שני בהתנהלות ארגונית

יחיאל אהרון גנוד

ד"ר בן ציון כץ

דן הונשטיין

פנימי
חבר דירקטוריון
סגן יועץ משפטי בנושאי מדיניות במינהל הכנסות המדינה- משרד האוצר
תואר ראשון ושני במשפטים ותואר ראשון בחשבונאות
פנימי
חבר דירקטוריון
סגן מנהל המעבדה ההמטולוגית מרכז רפואי תל אביב
תואר שלישי באימונולוגיה של הסרטן.
פנימית
חברת דירקטוריון
יו"ר הסתדרות ההנדסאים והטכנאים
תואר ראשון בניהול
הדירקטוריון מתכנס לפחות אחת לרבעון