חברי ועדת השקעות

קרן עמרם-אייזנברג

גב` בלה רזניק

יצחק שילון

ועדת השקעות מתכנסת אחת לשבועיים, ובכפוף להוראות הדין.

חברי ועדת ביקורת

יצחק שילון

חיים הופר

ועדת הביקורת מתכנסת לפחות אחת לרבעון