נוהל השתתפות באספות כלליות

אסיפה כללית באינרום תעשיות בנייה בע"מ

קריטריונים להשתתפות באספות כלליות

אסיפות כלליות מ- 01.01.2021 עד 14.10.2021

דוח הצבעות 1.9 - 31.10.21

דוח הצבעות 1.11 - 31.12.21

דוח הצבעות 1.1 - 22.9.22