רו"ח ג`ורג` פאנוס

מנהל כספים

מירי בן יהושע

מנהל סיכונים

רו"ח אלי להט

מבקר פנימי

אסתר אדמון

CEO

עו"ד ליאור כץ

יועץ משפטי

אורי כורם

רו”ח מבקר

עו"ד ליאור כץ

ממונה ציות ואכיפה

business-people_53876-25444