הלוואות

החברה לניהול קרנות השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע”מ מאפשרת לעמיתים בקרן לקבל הלוואה מכספי קרן ההשתלמות על חשבון כספי העמית שנצברו בקרן ההשתלמות, בכפוף להוראות החוק ולפי החברה. נהלים.

ההלוואה מנוהלת בנפרד מהחסכונות שלכם בבנק וסכום ההלוואה אינו נוכה מהחיסכון. החיסכון ממשיך לצבור תשואה ללא קשר להלוואה*.

* יובהר כי במקרה של משיכת החיסכון יקוזז סכום ההלוואה מהיתרה הקיימת.

תנאי הלוואה:
ריבית:
הלוואה בריבית משתנה של פריים בתוספת 0.5% מהסכום הנזיל ופריים בתוספת 1% מהסכום הבלתי נזיל.
ריבית הפריים נקבעת על ידי הבנקים ומחושבת על ידם לפי הריבית שמפרסם בנק ישראל.
** שיעור הריבית עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לשינוי בשער הפריים.

סכום ההלוואה ההלוואה
הסכום לא יעלה על 100,000 ₪. בתנאים שלהם:
1. סכום ההלוואה לא יעלה על מחצית (50%) מהסכום הבלתי נזיל לו זכאי העמית בחשבון הקרן שלו במועד מתן ההלוואה.
2. סכום ההלוואה לא יעלה על 80% מהסכום הנזיל לו זכאי העמית בחשבון הקרן שלו במועד מתן ההלוואה.

לְהַלווֹת
החזר החזר קרן וריבית – הלוואות שפיצר בלבד
ניתן להחזיר את ההלוואה בהוראת קבע.
תקופת החזר ההלוואה לא תפחת מ-12 חודשים ולא תעלה על 84 חודשים.

להגשת בקשה להלוואה לחץ כאן