החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע”מ , גובה דמי ניהול מק.ס.ם קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בגובה ההוצאות בפועל.

בשנת 2021 גבתה החברה דמי ניהול בשיעור ממוצע של 0.44%.

בשנת 2020 גבתה החברה דמי ניהול בשיעור ממוצע של 0.47%.