דוחות רבעוניים לשנת 2023

קסם חברה מנהלת דוח רבעון 1.2023

קסם קרן השתלמות דוח רבעון 1.2023

קסם קרן השתלמות דוח רבעון 2.2023

קסם חברה מנהלת דוח רבעון 2.2023

קסם חברה מנהלת דוח רבעון 3.2023

קסם קרן השתלמות דוח רבעון 3.2023