דו"ח שנתי 2012

דו"ח שנתי 2012 חברה מנהלת

דו"ח שנתי 2013

דו"ח שנתי 2013 חברה מנהלת

דו"ח שנתי 2014

דו"ח שנתי 2014 חברה מנהלת

דו"ח שנתי 2015

דו"ח שנתי 2015 חברה מנהלת

דו"ח דירקטוריון לשנת 2015

דוח עסקי התאגיד לשנת 2015

דו"ח שנתי 2016

דוח עסקי התאגיד לשנת 2016

דו"ח שנתי 2017

דוח עסקי התאגיד לשנת 2017

דו"ח שנתי 2018

דוח עסקי התאגיד לשנת 2018

דו"ח שנתי 2019

דוח עסקי התאגיד לשנת 2019

דוח כספי חברה מנהלת 2020

דוח כספי קרן 2020

קסם דוח כספי חברה מנהלת 31.12.2021

דוח כספי קרן 31.12.2021

(דוח הצבעה - 1/1/22 עד 25/8/22