דוחות רבעוניים לשנת 2022

דוח ביניים רבעון 1 2022

דוח-חברה-מנהלת-ביניים-רבעון-2-2022

דוח-קרן-ביניים-רבעון-1-2022

דוח-קרן-ביניים-רבעון-2-2022

קסם קרן השתלמות דוח רבעון 3.2022

חברה מנהלת קסם רבעון 3.2022